Affärsmässig efterlevnad

STRABAG:s managementsystem för affärsmässig efterlevnad är ett levande system som kontinuerligt måste förbättras och anpassas till förändrade omständigheter. Främsta fokus ligger på att förhindra korruption, att undvika brott mot konkurrenslagstiftningen samt att undvika alla typer av penningtvätt.