Pågående projekt

Kv Cyklopet, Malmö
Kv Stella, Malmö
Åldermannen, Trelleborg
Julgransodlingen, Smygehamn
Kv Koggen 2, Lund
Kv Rhodos, Lund
Netzéns väg, Smygehamn
Sifs förskola, Malmö
Svea Park, Svedala
Nils Fredriksson Utbildning (NFU), Svedala