Pågående projekt

Kv Cyklopet, Malmö
Kv Stella, Malmö
Åldermannen, Trelleborg
Kv Koggen 2, Lund
Sifs förskola, Malmö
Svea Park, Svedala
Nils Fredriksson Utbildning (NFU), Svedala
Blekingska Nationen, Lund
Kv Stjärnfyren, Malmö
Kv Yxan, Tomelilla