Vision & målsättning

NIMAB är en av södra Skånes ledande byggentreprenörer. Med gediget yrkeskunnande, professionellt bemötande och stort engagemang skapar vi bestående samhällsvärden.