NIMAB i hjärtat av Skåne

NIMAB erbjuder byggtjänster inom byggentreprenadverksamhet, byggservice och projektutveckling – framförallt i Sydsverige. Våra uppdragsgivare är bland annat statliga och kommunala verksamheter, förvaltning, industri, större fastighetsbolag, näringsliv och privata beställare.

Kompetens, kvalitet och lönsamhet

Viktiga värdeord för den verksamhet som vi på NIMAB vill driva formuleras i vår affärsidé… ”att med stort kundfokus och hög medarbetarkompetens erbjuda byggrelaterade tjänster i södra Sverige genom att utveckla, bygga och underhålla med målet att vara kundens mest lönsamma och engagerade samarbetspartner”.

Vi jobbar alla mot samma mål

Inom NIMAB har vi en företagskultur som uppmuntrar våra medarbetare, konsulter, underentreprenörer och leverantörer att känna delaktighet och ta eget ansvar i projekten. Vi är övertygade om att motivation, yrkeskunnande och arbetsglädje är förutsättning för gott resultat av hög kvalitet.

Central roll för byggnationen i Sydsverige

NIMAB ingår i en av Europas ledande bygg- och anläggningskoncerner, STRABAG, vars ambition är att vidareutveckla verksamheten i Skandinavien och att bli en av de viktigaste aktörerna i Sverige. Inom STRABAG-koncernen har NIMAB en central roll, framförallt för byggnationen i Skåne. Samarbetet skapar också möjligheter att förstärka vår kompetens på nya specialområden inom anläggning, projektutveckling och infrastruktur.

NIMAB är medlemmar i Sveriges Byggindustrier (BI), vilket framförallt innebär att vi värnar om säkra arbetsplatser, god affärssed och kvalitet i byggandet.