Fokus på nöjda kunder

Vi vill att du som kund ska känna trygghet i att ansvar och kvalitet går hand i hand. Genom att involvera våra medarbetare i de gemensamma värderingarna uppmuntrar vi en företagskultur som bygger vidare på förtroendet för vårt varumärke.

Vår målsättning

NIMAB har som tradition och målsättning att verka för nära samarbete med uppdragsgivare över hela Sydsverige. Vi skapar förtroende och nöjda kunder med kompetens, engagemang och effektivitet.

Vår medarbetarpolicy

Människorna är vår viktigaste resurs. En trygg och positiv arbetsmiljö för våra medarbetare är därför en prioriterad fråga, där vi gemensamt verkar för att förebygga risken för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa.

Vårt miljöansvar

Allt fler uppdragsgivare ställer specifika krav på miljöklassning, täthetsprovning, energibesparande åtgärder och användning av olika former av förnyelsebar energi. Vi följer utvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vårt kunnande, för anpassning till såväl våra kunders önskemål och krav som vår egen strävan efter en ekologiskt hållbar utveckling.

Vår Historia

Vår historia börjar 1985. Då grundades företaget Nilsson Mark Anläggning och Bygg, NIMAB i Sjöbo. 2004 tog NIMAB över ansvaret för delar av Percy Nilssons bolag PNB och antalet anställda mer än fördubblades. Fyra år senare blev våra tre affärsområden NIMAB Entreprenad, NIMAB Support och NIMAB Anläggning egna dotterbolag med NIMAB Holding AB som moderbolag.

Våren 2011 blev vi en del i Strabag SE och NIMAB Holding avvecklades som en konsekvens av detta. Inom STRABAG är vi med som den första svenska byggentreprenören och formar en gemensam framtida utveckling. Samtidigt värnar vi om vår egen NIMAB-anda med tydligt fokus på engagemang som en viktig värdeskapare för verksamheten, medarbetarna och våra kunder.

Under 2014 avvecklades anläggningsverksamheten inom NIMAB för att helt bedrivas under varumärket ZÜBLIN Scandinavia AB.