19 apr 2018

Etapp 2 på kv Kranskötaren är igång

Fler bostadsrätter i Ystad

I etapp två är avropad på kv Kranskötaren i Ystad. Schaktarbetena till de 43 bostadsrätterna startade i april och inflyttning är planerad till sommaren 2019.

För mer information http://costyhus.se/sockerhusen-tva/