20 apr 2018

Arbetet på projekt Marathon fortskrider

Nya studentbostäder åt AF Bostäder

På projekt Marathon pågår arbetet med den platsgjutna betongstommen. Betongstommen beräknas vara klar i höst. Även fasadarbetena är påbörjade. Fasaden består av tegel med små inslag av puts. Projektet beräknas vara helt färdigställt hösten 2019.

För mer information se https://www.afbostader.se/projekt/marathon-nybyggnation/