06 sep 2017

Första spadtaget på Kunskapsstråket i Lund

Den 5 september togs första spadtaget till 256 studentbostäder

Första spadtaget eller rättare sagt murtaget togs denna vecka på kvarteret Marathon med Anders Almgren Kommunstyrelsens ordförande, NIMABs VD Martin Andersson samt Henrik Krantz från AF Bostäder.

AF Bostäder