06 apr 2017

Nya bostadsrätter på Hyllie i Malmö

NIMAB har fått ytterligare ett projekt åt Ikano Bostadsproduktion AB

NIMAB har fått nytt bygguppdrag åt Ikano Bostadsproduktion AB. Projektet avser uppförande av 85 bostadsrätter samt 3 lokaler på Hyllie i Malmö. Projektet består av två huskroppar i sex våningar varav en av huskropparna har källare. Projektet startade i januari 2017 och beräknas vara färdigställt under oktober 2018.