Pågående projekt

Brf Stjärnfyren, Malmö
Hippocampus, Lund
Kv Luftmaskan, Malmö
Kv Svanen, Svedala
Baraskolan, Bara
Kv Solbjer, Lund
Kv Bommen 6 & 7, Malmö
KHD Elinegård, Limhamn