Hippocampus, Lund

Pågående projekt inom Flerbostadshus
Nybyggnad av 137 studentbostäder