NIMAB Entreprenad bygger för framtiden

NIMAB Entreprenad genomför totalentreprenader och generalentreprenader samt utvecklar även samverkansprojekt i tidig dialog med kunden.

Vi erbjuder olika former av samverkan

NIMAB Entreprenad har alla resurser för att genomföra totalentreprenader av varierande storlek. Genom vårt samverkanskoncept utvecklar vi också projekt i tidig dialog med kunden och är ett stöd genom hela utvecklingsprocessen – från tanke till avslutat projekt. Vår ambition är att skapa bestående värden där fokus ligger på gediget yrkeskunnande som ger hållbar kvalitet och resulterar i god utdelning på investeringen.

Vi ser möjligheterna och finner lösningarna

Inom NIMAB Entreprenad har vi lång erfarenhet av att se möjligheter och hitta smarta lösningar. Våra tjänster omfattar alla typer av byggnationer såsom bostäder, vårdboenden, skolor och idrottsanläggningar, kontor och handel, industri och anläggning samt infrastruktur. Genom erfaret ledarskap och duktiga medarbetare producerar vi kvalitets- och miljömässigt väl utvecklade produkter och tjänster inom samtliga dessa områden.

Vi skapar effektivitet i byggprocessen

NIMAB erbjuder bland annat förtillverkning av lättelement i egen regi. Vi kan därmed planera och effektivisera byggprocessen och snabbare säkra för ”tätt hus”. NIMAB har även eget maskinförråd för proffsutrustning med tillhörande reparationsverkstad, vilket minimerar beställarens kostnader för externhyra och underhåll.